Top Back to Overview
Member-Login
Show only Direct Results
Show All Related Results
Back to Category-Overview
Back to Category-Search
(1 of 1 images)

Excerpts from 10M.S.I.F.

Artist: Various

Year: 1981
Country:
Label:
Catalog No: 10M.S.I.F.
Format: Tape
Spezification:
0
 Label: 10M.S.I.F. - none

Format: Cassette Tape, C-90
Country: Japan
Released: 1981
Notes: Original private pressing.
Cassette: EX
Inlay: EX (stain)
Case: EX

Side A
Kenichi Takeda (A-Muzik) / Takeo Suzuki / Masa Ando / Haruo Higuma / Shuhei Hosokawa / Hiroshi Yano /
Hiroyuki Usui (Fushitsusha) / Shojiro Ishibashi / Akihiro Ishiwatari / Hisahito Kobayashi / Kazutoki Umezu (Seikatsu Kojo Iinkai) / Hiroshi Sueki /
Keiko Nakatsuka (Yasei No Kyoui) / Kaori Komura (GISM) / Hiroto Koyama / Kazuo Fujimoto / Tsukasa Takahashi / Mamoru Taniguchi / Seiji Shimoda /
Shigehisa Yokoyama (GISM) / Tom Recchino (Tape) / Hideo Tokioka / Junichi Kawara / Mitsuo Koshiba (Lacrymosa) / Yoshiaki Ochi /
Shigeo Yamagishi / Sushanta Guha / Keiji Haino / Takao Haga / Mamoru Yamamoto / Akio Suzuki.

Side B
Takafumi Sato (Pinakotheca Records) / Kenshu Fukumoto / Jun Yoshihara / Ryuzo Uenaga / Seiko Otobe / Hiroshi Wada / Yasuo Yagi / Hiroshi Akabori /
Koichi Minagawa / Naoyuki Masuda / Hisako Horikawa / Yasuo Shimokibara / Yoshimasa Nishikawa / Katsusada Yoshida (Pungo) /
Ryo Goitsuka / Satoe Aoyagi / Tadashi Otsuka / Satoshi Sonoda / Yatasumi / Chie Mukai (East Bionic Symphonia, Ché-SHIZU) / Joe Potts (Tape) /
Eiichi Tsutaki (Totsuzen Danball) / Jinya Iwasaki / Mikiko Kojima / Toshiharu Osato (Gaseneta, Taco) / Yu Sonoda /
Shunji Tsutaki (Totsuzen Danball) / Masa Wada / Tori Kudo (Noise, Maher Shalal Hash Baz) / Tamio Shiraishi (Taco) / Yuichi Masuda / Motoharu Yoshizawa /
Harumi Yamazaki (Gaseneta, Taco).